به گزارش عصر بافق؛ پس از درج مطالب منتشر شده در عصر بافق در خصوص تخلفات در انتخابات اصناف، گفت و گویی با ولی الله رنجبر، رییس اداره صمت شهرستان بافق صورت گرفت که در ادامه می خوانید.

عصر بافق: آیا برای حضور افرادی که عضو شورای شهر و روستا هستند قانون اعمال شده است؟
رییس اداره صمت بافق: افرادی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند پیش از ثبت نام در انتخابات هیات مدیره به عنوان داوطلب باید از سمت خود استعفاء دهند اما برای شوراهای اسلامی شهر و روستا همانطور که در مفاد بخشنامه مورخ ۹۷/۵/۲۳ تصریح شده است اعضای شوراهای اسلامی می توانند در انتخابات شرکت کنند لکن شرط شروع بکار در هیات مدیره بعد از کسب آرای لازم ارائه مدارک رسمی استعفا از شوراست.
نکته اینجاست که قانونگذار بین افراد منتخب مردم و انتصابی تفاوتی قائل شده است. افراد منتصب باید قبل از ورود به پروسه استعفا دهند ولی منتخبین می توانند بعد از انتخاب از سمت خود استعفا دهند. مضافا اینکه پس از قبول استعفا توسط اعضای شوراها استعفای فرد رسمی است و بعد از آن تایید نهایی شده و برای آنان اعتبارنامه صادر می شود و ما مستندات را اخذ و اعتبارنامه را صادر کردیم.

عصر بافق: برای حضور افراد با بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره غیر متوالی نظرتان چیست؟
ولی الله رنجبر: فرایند برگزاری انتخابات از شهریور ماه و به دستور کمیسیون نظارت شهرستان آغاز شده است و این یک فرآیند شش ماهه هست که باید شش ماه قبل از اتمام مهلت اعتبارنامه اعضا شروع شود. ترکیب هیات اجرایی شامل نماینده فرماندار، نماینده اداره صمت و نماینده اتاق اصناف است. هر فردی بخواهد به عنوان کاندید وارد فرآیند انتخابات شود باید ۱۰ شرط داشته باشد و به همین منظور کمیته ای تحت عنوان کمیته تطبیق شرایط در قانون دیده شده است. وظیفه کمیته تطبیق بررسی شرایط یاد شده و مستندات است و اگر کسی یکی از شرایط قانونی را نداشته باشد نمی تواند وارد فرآیند برگزاری شود. این کار از شهریور ماه شروع شده و آگهی از طریق هفته نامه افق کویر منتشر شد و در نظر داشته باشید که همه موارد به صورت سیستمی انجام می شود. افراد مختلفی ثبت نام کردند، مدارک و مستندات تحویل گرفته شده و صلاحیتها از دستگاههای نظارتی استعلام شد و موارد نهایتا جمع بندی و به کمیته ارجاع شد. تعداد محدودی کمتر از ۵ درصد رد صلاحیت شدند. نهایتا افرادی که به تایید کمیته رسیدند اسامی آنها به کمیته اجرایی اعلام شد. در تاریخ ۹۹/۱۰/۷ همه موارد آماده و در روزنامه آگهی شد و از بین تاریخهای ۹۹/۱۰/۲۹ لغایت ۹۹/۱۱/۱۰ انتخابات را برگزار کردیم. ما در روز ۹۹/۱۱/۷ از رای دیوان مطلع شدیم. همانطور که می دانید لازم الاجرا شدن رای دیوان از زمان ثبت در روزنامه رسمی است و این رای در روز ۹۹/۱۱/۱۳ در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است یعنی دقیقا زمانی که ما انتخاباتها را برگزار کرده بودیم. قبل از آن بر اساس چه بخشنامه و دستورالعملی می توانستیم انتخابات را به شکل دیگری برگزار کنیم. حتی برای اتحادیه زرگر و نانوا از یزد استعلام اخذ شده و کسب تکلیف شد چرا که برگزاری آن در زمان بعد از آگهی روزنامه شدن دیوان بود.
موضوع شکایت در رابطه با ابطال تبصره ۳ بر مبنای ماده ۴ قانون مدنی که می گوید اثر قانون نسبت به آتیه هست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع دیده شده باشد. نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۲ اصلاح قانون نظام صنفی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتماد بوده لذا رای هیات تخصصی دیوان این بود که تبصره ۳ ماده ۶ قانون اجرایی مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون تشکیل و آئین دادرسی عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام نموده و این تبصره به قوت خود باقی ماند. اما رای هیات عمومی دیوان اجرای قانون را هم به قبل و هم بعد بسط داده ولی این رای بعد از برگزاری انتخابات روزنامه رسمی شده است.
ما به عده ای که روی اجرای رای دیوان بحث داشتند گفتیم برای این رای قطعا شیوه نامه و دستورالعمل صادر و ارسال می گردد و ما طبق آن دستورالعمل هر آنچه برای ما ارسال شد اجرا خواهیم کرد. حتی در رابطه با این انتخابات که برگزار کردیم نیز استعلام گرفتیم که سالم است یا باید در آن تغییرات جدید را اعمال کنیم که گفتند نیاز نیست. ما آمادگی کامل برای اجرا بعد از ارسال شیوه نامه را داریم اما ما به عنوان کمیته تطبیق و اجرایی یکسری حق برای افراد ایجاد کردیم و اسامی افراد روزنامه شده است، این افراد کار کرده اند تبلیغات داشته اند نمی توانیم این افراد را حذف کنیم و در حال حاضر هم تا دستورالعمل ابلاغ نشود، همه این موارد برای خود ما هم ابهام دارد. ضمنا نامه ای برای ما ارسال شده و در آن تاکید شده که تبصره ۳ باطل نشده و به قوت خود باقیست. ما اینجا نیستیم که حقی از کسی ضایع کنیم. آنچه انجام شده بر اساس ضوابط بوده و اگر بخشنامه و ضوابط جدید ابلاغ شود آن را اجرا می کنیم. من به عنوان متصدی این اداره اقداماتم را باید با بالادستی خودم هماهنگ کنم که برخی دوستان این مورد را در نظر نمی گیرند.

عصر بافق: برخی از اصناف زرگر و نانوا برای عدم انجام فراخوان برای سه بار اعتراض داشتند که به درستی انجام نشده است؟
رنجبر: در رابطه با این موضوع صراحت قانون دو دفعه فراخوان است و نمی دانیم فراخوان سه دفعه از کدام قانون استخراج شده ولی ما دو دفعه ای که در قانون پیش بینی شده فراخوان زده ایم. مشکل ما در اتحادیه های زرگر و نانوا ادغام این دو اتحادیه بود برای همین مجبور شدیم این انتخابات را دیرتر برگزار کنیم.

عصر بافق: گفته شد انتخابات هیات رئیسه اتاق بدون حضور نماینده اصناف زرگر و نانوا برگزار شده، آیا صحت دارد و آیا قانون این اجازه را داده است؟
رنجبر: هیات رئیسه اتاق پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل هستند. ۲۰۰ واحد صنفی در قالب ۱۱ اتحادیه روسای اتحادیه های خود را انتخاب می کنند. روسای اتحادیه ها یعنی ۱۱ نفر منتخب، اجلاس اتاق را تشکیل داده و از بین خود ۵ نفر هیات رئیسه را انتخاب می کنند. این ۵ نفر که وظایفشان در قانون مشخص است اگر به هر دلیلی استعفاء دهند یا متاسفانه فوت کنند یا غزل شوند از اعضای علی البدل جایگزین می شوند و دوره هیات رئیسه نیز ۴ سال است. قبل از برگزاری انتخابات یک نفر از هیات رئیسه جدا شد و اولین علی البدل جایگزین شد. در جریان برگزاری انتخابات دو نفر دیگر از روسای اتحادیه های سابق رای لازم را کسب نکردند و به این ترتیب با وجود یک نفر علی البدل هیات رئیسه اتاق از حد نصاب خارج شد. قانون گذار می گوید اگر هیات رئیسه از حد نصاب خارج شود برای جبران نصاب باید انتخابات جدید برگزار شود و فرصت دیده شده در قانون برای انجام این امر ۲۰ روز کاری می باشد و برای اینکه کاملا مشخص نبود با توجه به ادغام دو اتحادیه زرگر و نانوا انتخابات در چه زمانی برگزار خواهد شد و محدودیت زمان ۲۰ روز را نیز داشتیم مجبور به برگزاری و انتخاب مجدد هیات رئیسه اتاق شدیم و قانونا سایت به ما اجازه حضور فرد دیگری به جز وحید تفکری را برای دادن رای نمی داد که وی دعوت شد و رای خود را اعمال کرد. اما من به رسانه و خبرنگاران احترام خاصی قائل هستم و سوال شما سوال بجایی بود اما قانون نیز لازم برای ما الاجراست.
از ولی الله رنجبر به خاطر دعوت و پاسخگویی، سعه صدر بالا، احترام به نظرات مردم، خوانندگان عصر بافق و اصناف همچنین تلاش برای شفاف سازی تشکر می کنیم.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *