پایگاه خبری-تحلیلی عصر بافق ڪه فعالیت خود را از تاریخ سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۶ آغاز ڪرده، عمدتا در زمینه اطلاع رسانی اخبار و بررسی مسائل و مشڪلات مربوط به شهرستان بافق (استان یزد) با مدیر مسوولی محمد علی دهستانی بافقی و همڪاری و نظارت شورای سردبیری عصر بافق فعالیت می ڪند.
این سایت ڪاملا مستقل از هر ارگانی و به دور از هرگونه وابستگی جناحی عمل می کند همچنین سعی شده ڪاملا مردمی باشد و همواره و تحت هر شرایطی مطالبه گر حقوق قانونی مردم شهرستان بافق خواهد بود.

مدیر مسوول: محمد علی دهستانی بافقی
سردبیر و خبرنگار : الناز خالقدادی
عڪاس: جلال طاهری
پشتیبان فنی : بهنام توڪلی

شورای سردبیری:
سید محمد میرسلیمانی، محمدعلی پورفلاح، سید علیرضا سلیمانی، ذبیح الله ڪارگران، محسن دانشی، محمد علی دهستانی، کاظم حیدری، علیرضا خادمیان، حجت فتاحی، مصطفی ناظمی و الناز خالقدادی.

راه های ارتباط با ما :

۱. شماره تماس:
مدیر مسوول
۰۹۱۳۲۵۵۶۴۱۸ و ۰۹۳۷۲۵۷۳۴۳۲

خبرنگار
۰۹۱۳۵۶۸۱۲۲۰ و ۰۹۳۰۲۸۶۵۹۴۳

۲. جیمیل :
asrebafgh@gmail.com

۳. آیدی تلگرام :
مدیر مسوول
@asrebafgh
خبرنگار
@Asre_Bafq

لینڪ ڪانال عصر بافق در تلگرام :  https://t.me/asre_bafgh

آدرس پیج عصر بافق در اینستاگرام :

https://instagram.com/asrebafgh?igshid=yudogp5zciad