- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

طالعی مدیر حقوقی سنگ آهن شد

طی حکمی از طرف مدیرعامل شرکت سنگ آهن، محمد جواد طالعی مدیر امور حقوقی این شرکت شد.

به گزارش عصر بافق؛ خبرهای رسیده به عصر بافق حاکی از آن است محمد جواد طالعی به جای یونس حیدری مدیر امور حقوقی سنگ آهن شده و جلسه تودیع و معارفه نیز برگزار شده است.