- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

حواشی طرح اقدام ملی مسکن در بافق

برخی افراد که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند از روند لاک پشتی اجرای این طرح ناراضی هستند. متقاضیان با رصد اخبار دیگر شهرستانها در استان که گفته می شود برخی حتی آماده واگذاری است نسبت به عدم پیشرفت این طرح در شهرستان گلایه های شدیدی دارند.
بنا بر اظهار نظر برخی ثبت نام کنندگان این طرح ملی قسط اول به مبلغ ۶۰ میلیون تومان دریافت شده که با وجود اینکه ساخت این خانه ها هنوز پیشرفتی نداشته دوباره باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنیم وگرنه عدم واریز به منزله انصراف از این طرح تلقی می شود. ضمن اینکه لازم است رسیدگی جدی از جانب مسئولان به روند اجرای این طرح ملی در بافق صورت گیرد می بایست توسط ناظر و پیمانکار گزارش پیشرفت کار به مردم داده شود.
و نکته مهمتر اینکه مگر نباید برای انجام هر کاری بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد؟ حالا اگر یکی از طرفین دولت باشد که حتما باید قرارداد وجود داشته باشد و باید مطابق با قرارداد جلو رفت. آیا قراردادی فیمابین هست؟ این منازل قرار است با کدام مصالح، کدام نقشه و کدام تجهیزات و تا چه حدی ساخته شوند؟ زمان شروع و تحویل مشخص شده است؟ این مسکنها قرار است با چه قیمت تمام شده ای تحویل گردد؟! اگر این موارد مشخص باشد و کار اصولی پیش برود که نباید نارضایتی وجود داشته باشد.

طرحاقدامملی_مسکن

مسکن

جوانان

@asrebafgh