- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

یک شهر و تل انباری از صورت‌جلسات بی حاصل

وقتی می دانیم اکثرا برای قانون و صورتجلسات تره هم خرد نمی کنند تنظیم صورتجلسه واقعا توهین به خودمان نیست؟!

✍️ با تمدید قرارداد بهره بردار شرکت معادن بافق (کوشک) یک صورتجلسه تقریبا بی حاصل دیگر به صورتجلسات شهرستان اضافه شد. آخرین صورتجلسه تنظیمی در رابطه با معادن چاه گز که به درستی اجرا نشد حاصل حضور محمد رنجبر به سفارش صباغیان در استانداری برای مذاکره با بهاباد بود و تکلیف این معادن و مرزهایی که همیشه در اختیار و زیر نظر بافق بوده را پیچیده تر کرد. از صورتجلسه خصوصی سازی در سال ۹۳ هم که سه بند اصلی آن یعنی ایجاد چرخه کامل فولاد، تامین خوراک سنگ آهن و اختصاص ۱۵ درصد از سهام این شرکت به بافق هیچکدام انجام نشد.
نکته جالب و طنز داستان هم این است که برخی قوانین مملکت که سالهاست در مجلس تصویب شده و در همان قانون برای اجرای درست آن ناظر دیده شده را در قالب صورتجلسه می آوریم و دلمان را به این صورتجلسات خوش می کنیم. برخی بندهای نامه ۱۶ بندی وزیر واقعا نمایشی و کارهای روتین و روزمره سنگ آهن بود که قانون هم به آن شرکت برای اجرا تکلیف کرده بود اما صورتجلسه تنظیمی با شرکت معادن بافق از صورتجلسه خصوصی سازی جالب تر است البته به جز بند اخذ دو درصد فروش که پس از پرداخت به سرعت مشکل تمدید حل شد. 
وقتی جلسات گزارش دهی کارگروه برای صورتجلسه خصوصی سازی و نامه ۱۶ بندی وزیر که اکثرا به درستی اجرا نشده را در رابطه با سنگ آهن تعطیل کرده‌ ایم چون مدیر را ما پیگیری کردیم مدیر شود و ابویی تاکنون در هیچ جلسه گزارش دهی به مردم شرکت نکرده چون ما حامی او هستیم، برای فسفات فقط رفتیم کلنگ زدیم و صورتجلسه قبلی که پیگیری نشد هیچ صورتجلسه جدیدی هم تنظیم نشد، دو میلیون تن سنگ آهن سالها تعطیل است و هیچ گزارشی نخواستیم، نجمی نیا را هم یکبار نخواستیم که پیش فرآوری نوظهور چرا لاک پشتی انجام می شود، آوردن بند گزارش پیشرفت صورتجلسه کوشک هر شش ماه یکبار نیز به نوبه خود جالب است.
پ.ن.: آقای صباغیان کارگران کوشک هنوز قرارداد سفید امضاء می کنند و هنوز طرح طبقه بندی اجرا نشده است. صورتجلسه برای آنها امنیت شغلی، حقوق و طرح طبقه بندی نمی شود.