حدود دو سال است ڪه بیمارستان ولیعصر (عج) بافق توسط شخصی مدیریت می شود ڪه همزمان ریاست شبڪه بهداشت را هم بر عهده دارد. بگذریم ڪه این موضوع قانون دو شغله بودن را زیر سوال می برد. درباره طرح این موضوع آنچه اهمیت دارد این است ڪه ریاست بیمارستان ڪه خود شغلی پر دردسر، پر حاشیه و سنگین است در سایه ریاست شبڪه بهداشت پنهان می شود و نتیجه آن می شود ڪه برای ساختمان جدید بیمارستان پیگیری و دلسوزی ڪه باید باشد وجود ندارد.
همه به چشم خود دیده ایم ڪه؛ بودند عزیزانی در بین ما ڪه به خاطر ترس از محیط آلوده و ڪوچڪ بیمارستان در شرایط ڪرونایی علی رغم ناراحتی و بیماری خود به بیمارستان مراجعه نڪردند و اتفاقات ناگواری برایشان رقم خورد. در صورتی ڪه محیط بیمارستانِ بزرگ و بخش های مجزا در ڪنترل شیوع ویروس و آلودگی تاثیر به سزایی دارد و از ترس و واهمه مردم می ڪاهد. حال اینڪه آنچه از شواهد و قرائن برمی آید این است ڪه این ویروس منحوس تا پایان امسال میهمان مردم ماست پس پیگیری اتمام ڪار ساختمان جدید بیمارستان از اهم واجبات است.
پزشڪان متخصصی ڪه موظفی باید به ڪلینیڪ بیایند و مریضان خود را با هزینه دولتی ویزیت ڪنند، به راحتی از زیر بار مسولیتِ ماندن در بافق در می روند و مردم شهر ما باید هزینه ویزیت ڪلان در شهر یزد بپردازند. از ریاست بیمارستان انتظار می رود تا پزشڪان عمومی در اورژانس و متخصص قوی در ڪلینیڪ بیمارستان جذب شوند اما بنا به هر دلیلی مورد توجه لازم قرار نگرفته است.
شهری با این همه سرمایه باید از خدمات پزشڪی و درمانی قوی بهره ببرد… تا ڪی باید برای درمان به یزد برویم و در به در مطب های شلوغ باشیم…..
ای ڪاش اختلافات بر سر انتخاب یا عزل و نصب مسوولان (نماینده، مدیرعامل، فرماندار و…) بومی این محله ای یا بومی آن محله ای، در این حزب یا در حزب مخالف و دیگر مسائل حاشیه ای و اختلافات عقیده ای در انتصاب یڪ ریاست قوی و ڪارڪشته برای بیمارستان تاثیر منفی نگذارد.
دلواپس

برچسب ها :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *