- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

با رفتن تابش و طالبی نیز تغییر ملموسی در سیاستهای استان حاصل نمی شود / مجموعه صنعتی معدنی چادرملو اجازه ڪاری بر خلاف منافع نمی دهد

واضح است ڪه شرڪتهای بزرگ ڪه از محل انحصار ایجاد شده در گذشته درآمد زیادی دارند به زودی صاحب نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز می شوند و می توانند به راحتی و در رو و پشت پرده در بسیاری مسائل ورود ڪنند. اگر درگیری برخی اعضای شورای شهر یزد با چادرملو در خصوص مجتمع فرهنگی رفاهی و جانمایی آن، شڪست شورای شهر یزد در آن مقطع در جابجایی آن مجتمع به شهرستان یزد و سڪوت بعد از آن، پخش خبری در روزهای اخیر در رابطه با ڪیفیت بد آب شرب شهرستان اردڪان، وضعیت اسفناڪ آبهای زیرزمینی روستای امین آباد بهاباد ڪه در یڪی از گروههای بهابادی منتشر شد، فراری دادن سرمایه گذارهای واقعی از بافق و تعطیلی ڪارخانه خردایش شرڪت سنگ آهن مرڪزی ایران بافق بر اثر نبود خوراڪ و غیرو را مثل خانه های یڪ پازل ڪنار هم قرار دهیم به نتایج خوبی خواهیم رسید.
ناگفته نماند از آسیبهایی ڪه از محل صنایع جوار معدنی و پرآبخواه، بیش از حد ظرفیت و ڪشش یڪ منطقه به محیط زیست وارد شده نیز نمی توان گذشت ڪه این امر باعث صدمات جبران ناپذیری بروی زندگی و سلامت مردم شده است. در ڪنار همه این مواردی ڪه به شهرستان یزد و شهرستانهای اطراف اردڪان و یا در واقع بهتر بگوییم شهرستان یزد و شهرستانهای اطراف مجتمع صنعتی معدنی چادرملو از جمله شهرستان اردڪان تحمیل می شود و در قبال این درآمدهای سرشار، چه منفعت و سود یا سرمایه گذاری بلند مدتی به این مناطق و شهرستانها رسیده است؟
معدن چادرملو و آبهای زیرزمینی شهرستان بهاباد، معدن دی نوزده شهرستان بافق، آبهای زیرزمینی و محیط زیست شهرستان اردڪان و یزد در اختیار شرڪتی معدنی، صنعتی و فولادی ڪه نفوذ زیادی دارد و در راستای برنامه ریزی بلند مدتی ڪه داشته و دارد مشڪلات بزرگی به منطقه و شهرستانهای اطراف تحمیل ڪرده است ڪه برای رفع و رجوع هر ڪدام از آنها مسیری طولانی در پیش است ڪه ممڪن است همراه با مشڪلات امنیتی و خاص خود باشد.
آن چیزی ڪه مشخص است مسیری سخت پیش روی یزد، اردڪان، بافق و بهاباد قرار گرفته است. 

شورای سردبیری عصر بافق