- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

در جلسه ڪارگران سنگ آهن با اعضای شورای شهربافق چه گذشت؟

جلسه جمعی از ڪارگران شرڪت سنگ آهن بافق با اعضای شورای شهر بافق در خصوص واگذاری سهام شرڪت سنگ آهن به دالاهو برگزار شد.
تمام آنچه ڪه در این جلسه گذشت بطور ڪامل، بدون سانسور و ڪاملا بی طرفانه به قلم تحریر در می آید.

پلان اول : استقبالی ڪه نشد

علی رغم اطلاع رسانی گسترده در فضای مجازی، جمعیت ڪمی استقبال ڪردند ڪه با توجه به شرایط ڪنونی ویروس ڪرونا زیاد دور از ذهن نبود.
نایب رییس شورای شهر نیز گفت: قرار بود فقط تعدادی به نمایندگی بیایند اما عده ای گوش ندادند و ڪار خود را ڪردند.

پلان دوم : حضور مقابله ای حامیان هر مدیر

علنا دو گروه موافق و مخالف در صحنه حضور داشتند؛ گویی طرفداران مدیر اسبق و فعلی برای دفاع از مدیر خود آمده اند تا دفاع از منافع ڪارگران! اما افرادی هم حضور داشتند ڪه حقیقتا بخاطر منافع شهر و ڪارگران حضور داشتند.
در خلال جلسه درگیری لفظی زیادی بین ڪارگران رخ داد برخی ڪارگران حتی پا را از گلیم خود فراتر گذاشتند و به اعضای شورای شهر اهانت ڪردند اما اعضا با سعه صدر پاسخ دادند.

پلان سوم : ڪارگران از دغدغه های خود گفتند

احسان فتوحی یڪی از ڪارگران سنگ آهن گفت:
شرڪت دالاهو متعلق به ڪیست و سرمایه گذارانش چه ڪسانی هستند؟ شرڪت سنگ آهن توسط چه ڪسی، در چه تاریخی و با چه قانونی به دالاهو منتقل شده است؟ در هیات مدیره شرڪت دالاهو و سنگ آهن چند نفر بومی داریم؟ چرا مدیر بومی شرڪت سنگ آهن را تحت فشار می گذارند و او را در خصوص پرداخت عوارض شهرستان، مخالفت با پست آقازادگان و … بازخواست می ڪنند؟
از همان ماه های ابتدایی مدیریت فلاح، سنگ اندازی ها شروع شد و چندین بار وی را عزل ڪردند چرا در بحبوبه انتخابات بدون اطلاع قبلی رضا فلاح را در جلسه تهران برڪنار می ڪنند و همشهریان حاضر در جلسه سڪوت ڪردند؟ ڪه البته با پیگیری صباغیان نماینده مجلس این مشڪل حل شد.
لطفا بطور شفاف پاسخ دهید و از پیگیری های خود در این خصوص بگویید .
ڪارگر دیگری در خصوص صورت جلسه سال ۹۳ سوال ڪرد ڪه به ڪجا رسید؟!
سپس مهدی رنجبر ڪارمند دیگر این شرڪت گفت :
۱. ابهامات شامل چگونگی تشڪیل شرڪت دالاهو، فرستادن بازرسان دالاهو به شرڪت سنگ آهن مرڪزی و حسابرسی، جابه جایی و حاشیه هایی ڪه برای مدیرعامل شرڪت پیش آمده مورد بررسی قرار گیرد.
۲. چگونگی جابه جایی و انتقال سهام شرڪت سنگ آهن مرڪزی از صندوق به دالاهو بررسی و اطلاع رسانی شود و چرا تعهدات شانزده بندی وزیر و مفاد صورتجلسه ۹/۶/۹۳ به پیمان شرڪت دالاهو الحاق نشده است.
 ۳. سود چهار درصد باقیمانده سهام ترجیحی از سال حداقل ۹۵ تاڪنون برای رفاه پرسنل شرڪت و مردم شهرستان مطابق با بند ۱۴ ابلاغیه شانزده بندی پیگیری شود.
۴. برای الحاق ابلاغیه شانزده بندی به هر نوع پیمان پیگیری ڪنید.
رنجبر ادامه داد:
شرڪت دالاهو با ۱۰۰ درصد سهام تشڪیل شده است در صورتی ڪه بر خلاف قانون است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید با ۴۰ درصد سهام تشڪیل شود.
مجددا ۸۰ درصد سهام سنگ آهن مرڪزی را با یڪ صلح نامه به دالاهو دادند و در آن صلح نامه به هیچ ڪدام از تعهدات ۱۶ گانه عمل نڪردند.
چه ڪسانی و با چه دیدگاهی این صلح نامه را تنظیم ڪردند؟! ۸۰ درصد سهام را با یڪ مصوبه هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد جابجا ڪردند اما ۱۵ درصد سهم شهرستان بافق را ندادند!
همچنین سود ۴ درصد سهام رفاه پرسنل و مردم ڪه در نزد صندوق امانت است باید پرداخت شود ڪه این سود در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است و سود سه سال قبل نیز باید به این مبلغ اضافه شود.
یڪی دیگر از ڪارگران گفت :
 ما چرا وقتی نماینده داریم باید این جا جمع بشویم ؟! تمام این حرڪت ها تشویش اذهان عمومی است دالاهو ڪیست ڪه با جایگاه امام جمعه بافق بازی می ڪنند یا برای پرداخت ۲ درصد عوارض تعیین تڪلیف ڪنند لطفا نهادهای امنیتی ورود ڪنند.

اما گروه دیگری از ڪارگران نظر دیگری داشتند
مهدی زاده عنوان ڪرد:
در همه شرڪت ها حساب، ڪتاب و شفافیت باعث عملڪرد بهتر می شود ” آن را ڪه حساب پاڪ است از محاسبه چه باڪ است ؟!”
در خصوص ۲ درصد عوارض ڪه گفتند نماینده چنان پایش را محڪم ڪرده ڪه مو لای درزش نمی رود حالا چگونه می گویند ڪه باید به دالاهو جواب بدهند؟ در خصوص بقیه حواشی دوستان این اطلاعات محرمانه را از ڪجا آوردند؟ چرا مدیرعامل اعلام نڪرده است؟ چرا مسوولین ورود نڪردند؟ “چرا در همان زمان واگذاری اعلام نڪردید؟ “
مگر سیستم امنیتی نداریم چرا ورود نمی ڪنند؟

پلان چهارم:  حرف قشنگ نایب رییس شورای شهر : مدیران بومی را نڪوبید! حیثیت یڪ شهر را زیر سوال نبرید!

باقی زاده نایب رییس شورای شهر بافق گفت:
همه دوستان برای مطالبه در اینجا دور هم جمع شده ایم اما اینڪه مسوولی را زیر سوال ببریم ڪار درستی نیست.
اینڪه خودتان سوال ڪنید و خودتان هم پاسخ دهید درست نیست .
در گروه های مجازی دو گروه شدند هرگروه یڪی از مسوولین بافقی را تخریب می ڪند!
بحث مقابله ای درست نیست!
باقی زاده افزود : “این بحث اختلاف بافق تنها به یڪ صورت حل می شود ؛
ڪه جلسه ای با حضور تمام مسوولین شهرستان، مدیر عامل سنگ آهن و آقای عسڪری و با حضور رسانه ها و مردم در مسجد جامع شهرستان گرفته شود سوالات پرسیده شود و پاسخ داده شود. “
“این شهر با این وضعیت ڪوبیدن نیروهای بومی پیشرفت نخواهد ڪرد! “
وی ادامه داد: به فلاح زنگ زدم ڪه بحث آجیل به خانواده شهدا و …چه بوده ؟ گفت دو روز مرا خواستند ڪه چرا آجیل دادم
من به نعمتی رییس حراست زنگ زدم قسم خورد ڪه بحث آجیل نبوده و این ڪار در اختیار مدیرعامل است.
“ما در خصوص بحث های ڪلان سوال ڪردیم و حسابرسی یڪی از برنامه های عادی هرشرڪت است .”
“ما ڪه اعتقاد داریم آقای فلاح مشڪلی ندارد چرا شما هراسان هستید حسابرس در همه شرڪت ها وجود دارد.”

(حاشیه: در این لحظه الف.ف یکی از ڪارگران سنگ آهن جو را به هم ریخت و خطاب به باقی زاده نایب رییس شورای شهر گفت: مثل اینڪه شما بافقی نیستید مشڪل بافق مسوولینی مثل شماست! )

نایب رییس شورا ادامه داد:
اگر ڪسی در شرڪت بطور غیرقانونی دست فلاح را بسته باید جلوگیری شود!
“دالاهو امروز تشڪیل نشده است سال ۹۵ تشڪیل شده چرا ۱۴ ماه پیش بحث دالاهو نبود؟!”
صورت جلسه ۶.۹ به اتفاق نماینده در نزد ربیعی بررسی شد در جلسه بیاورید و بررسی ڪنیم .
عده ای در گروه های مجازی حیثیت شهر را می برید و خودتان را خرد میڪنید.
“چرا گندله ای ڪه قرار بود یڪ سال و پیش افتتاح شود همچنان روی بر زمین مانده ؟! “
همه مقصریم از من مسوول گرفته تا افرادی ڪه در فضاهای مجازی ندانسته دروغ به خورد مردم دادند!
(حاشیه: الف.ف بارها صحبت را قطع ڪرد و در نهایت عضو شورا خطاب به او گفت: برخی از افراد حاضر در اینجا دیدگاه هایی دارند ڪه من شڪ میڪنم این ها به فڪر منافع شهرستان باشند! )

در پایان باقی زاده گفت: جلسه ڪارگروه پنج شنبه صبح در فرمانداری برگزار می شود و این مسائل بررسی می شود.

پلان پنجم: اولتیماتوم رییس شورای شهرستان بافق: هم دالاهو و هم شخصی ڪه صلح نامه را امضا ڪرده باید پاسخگو باشد! / اگر دالاهو نباشد و سهام در بورس به فروش برسد وضعیت بدتر می شود

محمد رنجبر رییس شورای شهرستان گفت:
 از سال ۷۹ میخواستند شرڪت سنگ آهن را واگذار ڪنند مردم تجمع ڪردند و گفتند باید دو شرڪت جوار معدنی ساخته شود برای همین مسڪوت گذاشته شد تا سال ۹۳ ڪه مجددا مطرح شد و در نهایت سهام ڪلا بدون هیچ گونه تعهدی برای هیچ سرمایه گذار واگذار شد.
حتی آقای ربیعی گفت: ما بنگاه اقتصادی نداریم و دولت در ازای بدهی خود سهام سنگ اهن را به ما داده است.

رنجبر ادامه داد: با عنایت به درخواست مردم و تعطیلی معدن در دو مرحله به مدت ۵۳ روز نهایت منجر به صدور صورت از جمله  نامه ۱۶ بندی وزیر شد.
“هربار برای فریب مردم صورت جلسه نوشتند اما عمل نڪردند ” سال ۹۳ دو صورت جلسه ۶.۸ و ۶.۹ نوشته شد
در صورت جلسه ۶.۹ چند بند از جمله ۱۵ درصد سهم شهرستان و ۴ درصد سهام ترجیحی پرسنل عملی نشد، ۴ درصدی ڪه قرار شد نزد صندوق امانت بماند و سود آن را برای رفاه پرسنل و شهر هزینه ڪنند ڪه این ڪار را انجام ندادند.
بدانید ڪه “اگر مردم مطالبه نڪنند حرف مسوولین را نمی خوانند”

وی افزود : “برخی تلاش می ڪنند سنگ را بدون زحمت ببرند و تا بشود پولی پرداخت نڪنند.”
“شرڪت دالاهو باید توضیح دهد چرا آن شرایط ۱۶ بندی وزیر، صورت جلسه های سال ۹۳ و نامه سازمان خصوصی سازی را اعمال نڪردند”
“دالاهو از طریق دیوان محاسبات نامه گرفته و به سنگ آهن و فلات اعلام ڪرده است: طبق برنامه توسعه پنجم چون ما مالیات ارزش بر افزوده پرداخت می ڪنیم بنابراین نباید دو درصد عوارض شهر را پرداخت ڪنیم.”
هر بار به سختی پول پرداخت ڪردند.
“اگر دیر بجنبیم دالاهو سهام را در بورس می فروشد و ما دیگر صاحب سهام را هم پیدا نمی ڪنیم ڪه بخواهیم حقوق را مطالبه ڪنیم.”
رییس شورای شهرستان بیان داشت : چندی پیش نامه اعضای شورای شهر و شهرستان به جهانگیری و سایر مراجع مربوطه ارسال شد ڪه اگر سهام را  در شهریور ۹۷ صلح ڪردند باید بررسی شود.
هیچ حساب و ڪتابی با سنگ آهن ندارم مگر حقوق شهروندی پس “با هرڪسی از حقوق مردم بخاطر منافع شخصی استفاده ڪرده است باید برخورد شود”
در ضمن اگر “مدیر بومی را بردارند، مدیر غیربومی را ماه به ماه نمی بینید” همانگونه ڪه قبلا از عسڪری حمایت ڪردیم از فلاح هم حمایت میڪنیم چون مدیر بومی باید حمایت شود.

رنجبر تصریح ڪرد: پنج شنبه در جلسه ڪارگروه مطالبات مردمی بررسی می شود : “آن‌ شخصی ڪه با یڪ صلح نامه تمام سهام سنگ آهن را از صندوق بدون اجرای مفاد صورتجلسه به دالاهو واگذار می ڪند باید در مقابل مردم پاسخگو باشد ولی اگر دالاهو در بورس واگذار ڪند بدتر می شود باید سهام دست ارگانی باشد ڪه حقوق شهر را رعایت ڪند.”
وی در پایان خاطرنشان ڪرد: “از همدیگر حمایت ڪنید یڪدیگر را نڪوبید اما مطالبه ڪنید و اگر مسوولی حقوق شهر را پایمال ڪرد جلوی او را بگیرید.”
بعد از تمام شدن ڪرونا جلسه ڪارگروه مطالبات مردمی بصورت عمومی برگزار می شود شرڪت ڪنید و مطالبه ڪنید.