- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

امسال رغائبی متفاوت را تجربه کنیم

کمپین نه به ویروس کرونا

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان و ورود آن به ایران؛ از آنجاییکه مسؤلین بهداشت و درمان برای پیشگیری از همه گیر شدن کرونا در شهرهای مختلف اقدامات پیشگیرانه ای از قبیل عدم تشکیل تجمعات انسانی و تعطیلی مدارس،دانشگاه ها و مراکز مذهبی و فرهنگی … را توصیه نموده اند و نظر به اینکه همشهریان گرامی بافقی طبق آداب و رسوم دیرینه در اولین پنجشنبه ماه رجب یعنی لیله الرغائب و شب آرزومندی برای آمرزش اموات و زیارت اهل قبور اقدام به تهیه و توزیع خیرات و مبرات از انواع مختلف را دارند، خانه مطبوعات و اصحاب رسانه بافق پیشنهاد می نماید:
شهروندان گرامی ،امسال ضمن پرهیز از تجمعات انسانی در زیارت اهل قبور و آرامستانهای شهرستان، مبلغ مد نظر خود برای انجام خیرات و اطعام خانگی آن را تبدیل به تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده نموده و آن را در اختیار اماکن عمومی مانند مدارس،مهدهای کودک،مساجد و … نمایند تا بدینوسیله هم به نیت خیرشان رسیده باشند و هم در مهار کرونا قدمی انسان دوستانه بردارند.