- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

یزد همچنان قحط الرجال است؛ بافق هم در روی همان پاشنه می چرخد

توفان یزد نوشت: “مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی، مدیرکل تامین اجتماعی یزد شد
با حضور موهبتی معاون امور استانهای سازمان ، تعدادی از مدیران ستادی ، مجامع کارفرمایی ، کارگری و بازنشستگی سازمان و جمعی از کارکنان  تامین اجتماعی استان ، مراسم تکریم صابری مدیر کل سابق و معارفه درویشی مدیر کل جدید استان در محل سالن آمفی تئاتر درمان برگزار شد”
و دوباره توفان یزد نوشت “در فرمانداری یزد مدیری هم هست که یزدی باشد؟!
انتصاب معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد‌
با حکم محمدعلی طالبی استاندار یزد، علیرضا جدیدی اردکانی سرپرست پیشین فرمانداری اردکان به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد منصوب شد.”
خبر انتصاب یک غیر بومی دیگر در بیمارستان بافق با وجود نیروهای بومی متخصص هر چند که منتسب به یک مسئول باشند آب پاکی را روی دست بافقیها ریخت تا خیال خام نکنند این داستان غیربومی گزینی در شهرستانهای محروم به این زودیها پایانی دارد.
روزی فردی که فقط از بافق رد شده گفته بود لیست بدهید، دقت کنید لیست بدهید، نخندید فقط لیست بدهید، تاکید می کنم تا کاملا متوجه شوید کسی که دو نفر نیروی بافقی را در زمانی که معاونت سیاسی استانداری بود اخراج کردند و اکنون با وجود گزینه قدر بافقی از خراسان جنوبی برای یزد مدیر کل آورده گفته برای انتصابها لیست بدهید و توی دلش به ریش بافقیها خندیده، باید گفت بافقیها به شمایی که حکمرانی خوب را هم به تمسخر گرفته اید امیدی ندارند، دست از سر بافق بردارید برای ما کافی است.
پ.ن.۱: آقای زاده رحمانی در حال حاضر هم کفه غیربومی گزینی شما سنگین تر شده و افتخار سابقتان از بین رفته است، مواظب باشید اوضاع از این که هست بدتر نشود.
پ.ن.۲: غلط کردن را برای همین مواقع گذاشته اند، اگر قرار است باز هم بافقیها را با غیربومی گزینی در صورت وجود نیروی بومی شایسته تحقیر کنید همان دکتر دانشی خوب است.
شورای سردبیری عصر بافق