- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

سرباز وظیفه پلیس بافق غریق نجات دختر ۱۵ ساله شد

سرباز وظیفه پلیس بافق غریق نجات دختر ۱۵ ساله شد و او را از مرگ حتمی نجات داد.
به گزارش عصر بافق ، سرباز وظیفه پلیس بافق که در حال گشت زنی در پارک تفریحی آهنشهر بود ناگهان متوجه غرق شدن دختر ۱۵ ساله ای در دریاچه پارک می شود.
بر این اساس سرباز وظیفه شناس به سرعت داخل دریاچه شده و دختر ۱۵ ساله را از مرگ نجات می دهد.
این دختر نوجوان به علت نامعلومی در دریاچه افتاده بود که با سرعت عمل سرباز وظیفه شناس از مرگ رهایی یافت.