- عصر بافق - http://asrebafgh.ir -

برگزاری دوره آموزشی شطرنج در کتابخانه مفیدی

به همت هیئت شطرنج شهرستان بافق و با همکاری کتابخانه مفیدی یکدوره آموزشی شطرنج در حال برگزاری است.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان بافق در این رابطه گفت: بیش از ۲۵ نفر در این دوره آموزشی شرکت کردند.

حامد پورامینی عنوان کرد:این دوره به مدت یکماه از ۹تیرماه تا ۹ مردادماه روزهای یکشنبه و سه شنبه راس ساعت ۱۸ در محل کتابخانه مفیدی برگزار می شود.