چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاہ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آوردہ یا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل ڪند.
بہ موجب مادہ ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ ڪنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاہ،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آوردہ یا معادل آن را، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل ڪند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی:

۱- طلاق واقع شود:
اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

۲- زوج ، خواهان طلاق باشد :
یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه ڪنندہ دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

۳- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد :
چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاہ زوج، نشوز و عدم تمڪین  زوجه را اثبات ڪند ، این شرط برای زوجه قابل استفادہ نخواهد بود .

۴- ملاڪ  تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد:
در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذڪر شدہ که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاہ درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاہ بستگی دارد .

۵- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد:
یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذڪور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آوردہ در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

۶- دارایی در حین طلاق موجود باشد:
موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شدہ ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بودہ و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعدہ کلی مستثنی باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *